Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

Od dnia 1 lutego 2021 r.   na podstwie Rozporządzenia M E i N  zawiesza się naukę stacjonarną dla uczniów klas IV-VIII, zajęcia

rewalidacyjne mogą odbywać się w szkole, w ramach konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom

przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 

Dyrektor ZPO w Rososzy - Krzysztof Wąsik


 

Wytyczne dla klas I-III obowiązujące

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Rososzy

Organizacja zajęć w szkole

 1. 1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. 2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. 3.     Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
 4. 4.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. 5.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. 6.    Należy  w sposób szybki, skuteczny komunikować się z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 3. 8.    Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. 9.   Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 5. 10.  Ustalony jest indywidualny plan dnia  dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

-       godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

-       korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

-       korzystania ze stołówki szkolnej,

 1. 11.  Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. 12.  Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 3. 13.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. 14.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 5. 15.  Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Nowy Rok: zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w 2021 r. 

Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

Ferie z TVP 

Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu! 

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

Akcja „Ferie bez nudy” 

Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych. 

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom.  

 

Łączę wyrazy szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

 

 

 

Proszę Państwa o podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie zimowym, w szczególności w czasie ferii zimowych w kontekście aktualnych ograniczeń i reżimów związanych z pandemią COVID – 19.

 

Jednym z zadań realizowanych przez szkołę jest przeciwdziałanie zjawisku korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z zamarzniętych akwenów wodnych i rzek. Działania profilaktyczne powinny obejmować sferę edukacyjną oraz przedsięwzięcia edukacyjne.

 

Wykorzystując zdalne lekcje wychowania fizycznego lub godziny z wychowawcą oraz sposób komunikowania się z rodzicami, należy poruszyć następujące zagadnienie:

 

- omówić nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

 

a) zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. Roku życia bez opieki rodzica lub  prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyjątkiem półkolonii

 

b) zamknięte stoki narciarskie, infrastruktura sportowa (pozaszkolna) dostępna tylko w ramach sportu zawodowego)

 

- omówić zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości, dzielnicy lub najbliższej okolicy,

 

- przekazać treści, które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z wychodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,

 

- uświadomić potrzebę informowania wychowawcy / rodzica / osoby dorosłej o zaobserwowanych zagrożeniach,

 

- przekazać / utrwalić  zasady i umiejętności wzywania oraz udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od postępowania dorosłych.

 

 

 

Z  życzeniami miłego wypoczynku

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rososzy

 

Krzysztof Wąsik


 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rososzy

Informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły organizuje kształcenie na odległość dla uczniów klas 4-8 według następujących zasad:

 1. Od dnia 24.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zawieszam stacjonarne zajęcia dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

 2. Obowiązuje dotychczasowy rozkład zajęć dla uczniów klas 4-8, lekcja zdalna trwa 30 minut licząc od planowanego jej rozpoczęcia.

 3. Zajęcia rewalidacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

 4. Konsultacje z nauczycielami – telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, mailowo, portale społecznościowe.

 5. Uczeń dokumentuje swoją pracę w domu w zeszytach przedmiotowych lub w innej formie ustalonej z nauczycielem.

 6. Nauczyciel dokonuje monitorowania i oceny postępów uczniów poprzez wstawienie oceny w swojej dokumentacji. Nauczyciel archiwizuje wszystkie ocenione prace uczniów.

 7. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe dla każdego ucznia a niewywiązywanie się z tego obowiązku skutkuje przeprowadzeniem egzaminu klasyfikacyjnego, obniżeniem oceny z zachowania.

 8. Od dnia 26 października 2020 r. po zakończonym tygodniu nauki zdalnej nauczyciele zapisują w dzienniku lekcyjnym oceny, nr lekcji, temat, w miejscu frekwencja wpisuje „zdalne”.

 9. Z biblioteki oraz świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas 1-3.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

- pobierz

 

 

Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze.
Życzenia świąteczne składa uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom

 

Dyrektor

 

               Zespołu Placówek Oświatowych w Rososzy

 

świąteczny obrazek

Dzisiaj na tablicy

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

 

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

 

Jak uczyć się w efektywny sposób – eksperci podpowiadają 

„Techniki nauki” to nowy cykl edukacyjny, który powstał dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważnym tematem programów jest planowanie oraz dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych.

 

„Techniki nauki” – tematy odcinków

Cykl edukacyjny „Techniki nauki” to w sumie 33 odcinki. W pierwszym etapie zaprezentowanych zostało 15 z nich, do końca listopada wyemitowanych będzie kolejnych 18 programów.

 

W odcinku „Nowoczesne techniki nauki” widzowie poznają narzędzia, które ułatwiają szybszą i efektywniejsza naukę, takie jak: trening mózgu czy techniki pamięciowe. Z kolei w programie „Szybsze czytanie – szybsza nauka” prowadząca podpowiada, że do nauki szybkiego czytania warto używać wskaźnika, obejmować większą partię tekstu jednym spojrzeniem i nie czytać w pozycji leżącej.

 

Z odcinka poświęconego nauce języków obcych widzowie dowiedzą się m.in., że najważniejsze jest skoncentrowanie się na komunikacji i opanowanie słów z kilku obszarów, takich jak: jedzenie, towarzystwo, transport, części ciała, miejsce zamieszkania, zawód, rodzina, uczucia, cyfry, przymiotniki.

 

To tylko wybrane tematy poruszane w cyklu „Techniki nauki”. Pełna lista zagadnień odpowiada tytułom poszczególnych odcinków:

 • „Nowoczesne techniki nauki”
 • „Motywacja do nauki”
 • „Jak osiągać cele?”
 • „Organizacja siebie w czasie”
 • „Trening mózgu”
 • „Mnemotechniki – techniki pamięciowe”
 • „Organizacja pracy”
 • „Narzędzia do realizacji zadań”
 • „Notowanie. Mapy myśli”
 • „Sketchnoting”
 • „Planowanie – najlepsza metoda realizacji celów”
 • „Techniki planowania”
 • „Szybkie czytanie – szybsza nauka”
 • „Proste sposoby na szybkie czytanie”
 • „Nauka języków – jak mówić od początku”

Każdy z odcinków trwa ok. 10 minut i kończy się podsumowaniem, w którym widzowie znajdą zestawienie najważniejszych zagadnień poruszanych w programie.

 

Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

 https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video.

 

Oferta edukacyjna TVP  

„Techniki nauki” to najnowsza propozycja edukacyjna TVP VOD. Uczniowie i nauczyciele mogą cały czas korzystać z materiałów dostępnych w serwisie  „Szkoła z TVP” https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Znajdą tam zarchiwizowane lekcje, które były emitowane przez TVP wiosną tego roku, a także m.in. quizy sprawdzające wiedzę dla uczniów klas IV-VIII.

 

W serwisie dostępne są także wyeksponowane w blokach tematycznych treści z portalu TVP VOD, w tym ekranizacje lektur szkolnych, filmy dokumentalne oraz programy edukacyjne, a wśród nich nowości takie jak „E-szkoła nauka” – program edukacyjny Radosława Brzózki.

 

Zapraszamy do oglądania nowej serii „Techniki nauki”!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 


 INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

pobieranie pliku